RELACJA Z KONFERENCJI
Josef Strzygowski i nauki o sztuce


-

Bielsko-Biała

W dniach 29-31 marca 2012 w Bielsku-Białej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Josefa Strzygowskiego "Josef Strzygowski i nauki o sztuce" Organizacja Zakład Porównawczej Historii Sztuki Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Prof. Dr. Heinrichem Dilly (Univ. Halle/S.) Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i gościom za udział w naszej konferencji oraz za ich ważny wkład w naukową refleksję na temat osoby i dorobku Josefa Strzygowskiego. Planowane jest opublikowanie referatów w tomie pokonferencyjnym.