KONFERENCJE MINIONE w 2018 r.

20 lutego 2018 Kraków

Zieleń dla czystego powietrza

21 lutego 2018 Galiny

Kultura Pokoju

21 lutego 2018 Galiny

KULTURA POKOJU, DIALOG W KULTURZE

22 lutego 2018 Warszawa

Platforma nowych technologii

22 lutego 2018 Warszawa

III Spotkanie Młodych