UPŁYWAJĄCE TERMINY REJESTRACJI

06 grudnia 2021 W-Wa, B-Stok, Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław I In.

PRAWO DO MIASTA. INSTYTUCJE, SYSTEMY, PROCESY (PDM-2021)

Rejestracja do:
Organizator: Zakład Socjologii Organizacji i Instytucji Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Unią Metropolii Polskich...
19 października 2021 Bielsko-Biała

Edukacja bez barier. Dobre praktyki w obszarze kształcenia i wychowania.

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Pedagogiki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
18 listopada 2021 Warszawa

II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Żywność, Żywienie, Rynek. Innowacje w nauce i praktyce."

Rejestracja do:
Organizator: Koło Naukowe Żywieniowców SGGW
21 października 2021 Gdańsk

MEMORY, GUILT AND SHAME - 3rd International Interdisciplinary Conference (online)

Rejestracja do:
Organizator: InMind Support
23 października 2021 Wrocław

Webinarium, e-szkolenie „Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne"

Rejestracja do:
Organizator: Exante Wydawnictwo Naukowe
23 listopada 2021 Słupsk

WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ W CYBERPRZESTRZENI Aspekty techniczne. Innowacyjne narzędzia IT kreacji rzeczywistości społecznej

Rejestracja do:
Organizator: INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT RADA REGIONU...
20 stycznia 2022 Kraków

Europa po Jesieni Narodów. Następstwa przemian 1989 roku w Europie

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Nauk o Polityce i AdministracjiInstytut Historii i ArchiwistykiUniwersytetu Pedagogicznego  im. Komisji Edukacji Narodowej w...
06 listopada 2021 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Pamięć i historia"

Rejestracja do:
Organizator: Wydział Filozoficzny UJ;Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu...
25 listopada 2021 Warszawa

Religia i polityka w kontekście "epokowej zmiany". Czy jesteśmy świadkami narodzin nowego paradygmatu?

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieWydział Nauk Politycznych...
30 października 2021 Online

Dobra osobiste w Polsce i Europie

Rejestracja do:
Organizator: Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Center For American Studies, Center For European Studies 
18 listopada 2021 Lublin

Bliżej Emocji VIII.

Rejestracja do:
Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIKatedra Psychologii Emocji i Motywacji
21 października 2021 Katowice

Webinarium - Analiza ryzyka zdrowotnego dla mieszkańców osiedla sąsiadującego z dawnymi Zakładami Chemicznymi ZACHEM

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 Następne >