KONFERENCJE MINIONE w 2010 r.

10 czerwca 2010 Zielona Góra

Ochrona i Rekultywacja Dorzecza Odry

11 czerwca 2010 Poznań

Ginekologia – nowe trendy

13 czerwca 2010 Kraków

Państwo, gospodarka, społeczeństwo