KONFERENCJE MINIONE w 2010 r.

23 czerwca 2010 Wrocław

Edukacyjne i kulturowe oblicza starości

12 lipca 2010 Lubartów

Polskie ślady Conrada

11 września 2010 Kraków

Dziecko w podróży

12 września 2010 Lublin

III Polski Kongres Genetyki