KONFERENCJE PRAWNICZE I ADMINISTRACYJNE w 2022 r.

12 września 2022 Karpacz

XXV Konferencja Naukowa „PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH”

Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
17 września 2022 Zoom

Akademia Marketingu Prawniczego

Organizator: KN Prawa Amerykańskiego z WPiA UAM w Poznaniu, Center For American & European Studies
17 września 2022 Online (Microsoft Teams)

II Ogólnopolski Kongres Prawno-Gospodarczy pt. "Umowy w obrocie gospodarczym. Polska – Europa – świat"

Organizator: Center For American Studies oraz Center For European Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama...
17 września 2022 Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zrozumieć Naukę” VI edycja

Organizator: Fundacja Promovendi
20 września 2022 Zoom

"Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna" (Tom III)

Organizator: KN Prawa Amerykańskiego z WPiA UAM w Poznaniu, Center For American Studies
22 września 2022 Gdańsk

Międzynarodowa Konferencja “Code of Conduct at Sea and in Space: Rules and principles for sociotechnological resilience in sea and space”

Organizator: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UG Komisja Nauk Kosmicznych PAN Bałtycki Klaster Morski i...
23 września 2022 Poznań

Wyzwania społeczeństwa multikulturowego

Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
24 września 2022 Online

II International Academic Conference "Law, Medicine and Psychology"

Organizator: The Center For American Studies and the Center For European Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam...
24 września 2022 Poznań

Podatki i finanse w Polsce i Europie. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne

Organizator: Center For European Studies oraz Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji...
25 września 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online „Rzeczywistość nieobecności – wokół znikania, zaginięć, zanikania”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ;Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu...
27 września 2022 Online

7. Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Organizator: 1. Uniwersytet Śląski w Katowicach.2. Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE.