KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: SPOLECZENSTWO

28 maja 2022 Online (Microsoft Teams)

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Osoby LGBTQ+ a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie"

Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama...
28 maja 2022 Ms Teams

II Ogólnopolska Konferencja pt. "Osoby LGBTQ+ a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie"

Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama...
04 czerwca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Zbrodnie – historia, społeczeństwo, kultura i media" (edycja 4)

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
10 czerwca 2022 Kielce (Hybrydowa Lub Online)

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa SUKCES ŻYCIOWY W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ

Organizator: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
11 czerwca 2022 Ms Teams

II OKN Nowe technologie a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie

Organizator: Center For American Studies, Center For European Studies, Prawo i polityka, Koło naukowe WPiA UAM "The American Law Society".
17 czerwca 2022 Chęciny

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Podmioty Bezczynności

Organizator: Komitet Organizacyjny: prof. Danuta Ulicka, dr hab. Przemysław Pietrzak, dr Magda Nabiałek, dr Łukasz Wróbel, dr Artur Hellich, dr...
25 czerwca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online „Miasto – kultura, historia, społeczeństwo”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
26 czerwca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online „Pop/kultura”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
02 lipca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Początki i końce"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
30 lipca 2022 Online (Microsoft Teams)

II Ogólnopolska Konferenca pt. "Prawo własności intelektualnej. Polska – Europa – świat"

Organizator: Center For European Studies oraz Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji...