KONFERENCJE HISTORYCZNE w 2022 r.

07 grudnia 2022 Sulejówek

Call for papers: Historię swą piszcie same. Polityka, historiografia i muzealne narracje z perspektywy kobiet.

Organizator: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Wydział Historii...
07 grudnia 2022 Zamość

Czas wspomnień w biografii. Refleksje o przemijaniu, śmierci, miłości i sensie życia - IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu „BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI”

Organizator: ZAKŁAD PEDAGOGIKI Instytutu Humanistyczno-Medycznego Akademii Zamojskiej 
10 grudnia 2022 Kraków

Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka: Żydzi w Zachodniej i Południowej Słowiańszczyźnie

Organizator: Koło Naukowe Slawistów im. Tadeusza Lehra-Spławińskiego UJ
10 grudnia 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Higiena. Dyskursy wszelakie”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
11 grudnia 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Emigracje”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
12 grudnia 2022 Poznań

Józef Wybicki na tle epoki przełomu (koniec XVIII – początek XIX wieku)

Organizator: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
14 grudnia 2022 Poznań

Inspiracje dla pokoju

Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, European Society of Woman in Theological Research, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Wydział...
17 grudnia 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Turystyka. Podróże. Aktywności”

Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek...
17 grudnia 2022 Lublin

VIII Lubelska Wiosna Historyczna Online

Organizator: Koło Naukowe Historyków Studentów - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
18 grudnia 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa "Ojcostwo"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
< Poprzednie 1 2 3 Następne >