KONFERENCJE POŚWIĘCONE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU w 2021 r.

20 października 2021 Internet

Odpowiedzialność odszkodowawcza w prawie polskim

Organizator: Młodzi dla Prawa - Uniwersytet Warszawski
21 października 2021 Częstochowa

X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej - firmy rodzinne vs firmy nierodzinne"

Organizator: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydział Zarządzania Politechnika Czestochowska
21 października 2021 Częstochowa

X. Jubileuszowa Konferencja Naukowa Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej - firmy rodzinne vs firmy nierodzinne

Organizator: Wydział Zarządzania Politechniki Czestochowskiej
21 października 2021 Konin

Konińskie Forum Transportowo-Logistyczne

Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w KoninieKatedra Nauk Ekonomicznychul. Przyjaźni 1PL 62-510 Konin
21 października 2021 Lublin

Ogólnopolska konferencja naukowa: Budżet obywatelski/partycypacyjny w Polsce na tle doświadczeń światowych. Wymiar prawny i praktyka

Organizator: Katedra Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie
22 października 2021 Dąbrowa Górnicza

VIII Konferencja Naukowa Doktorantów "Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami"

Organizator: Akademia WSB oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
23 października 2021 Internet

Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa

Organizator: Młodzi dla Prawa - Uniwersytet Warszawski
23 października 2021 Wrocław

Webinarium, e-szkolenie „Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne"

Organizator: Exante Wydawnictwo Naukowe
24 października 2021 Online

Zarządzanie zasobami we współczesnym świecie

Organizator: Warsztat badawczy
25 października 2021 Warszawa

20-ta Jubileuszowa Konferencja INE PAN (Ekonomia-Finanse-Zarządzanie)

Organizator: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii NaukFundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę "Cognitione"
30 października 2021 Wrocław, Internet

Webinarium, e-szkolenie „Redagowanie tekstów naukowych. Publikacje naukowe w teorii i praktyce"

Organizator: Exante Wydawnictwo Naukowe
< Poprzednie 1 2 3 4 Następne >