KONFERENCJE - TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA w 2023 r.

28 września 2023 Warszawa

„Żywność, żywienie, rynek. Innowacje w nauce i praktyce”

Organizator: Koło Naukowe Żywieniowców wraz z Wydziałem Żywienia Człowieka SGGW.
28 września 2023 Warszawa

III OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW "ŻYWNOŚĆ. ŻYWIENIE. RYNEK. INNOWACJE W NAUCE I PRAKTYCE."

Organizator: Koło Naukowe Żywieniowców Wydziałem Żywienia Człowieka SGGW
01 października 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Akademia – edukacja, kultura, obyczaje, problemy”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; fundacja Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
25 listopada 2023 Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „e-Factory of Science” X edycja

Organizator: Fundacja Promvendi