KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: HISTORIA

27 stycznia 2022 Warszawa

„Powstanie Styczniowe. Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej”

Organizator: Muzeum NiepodległościInstytut Badań w Dyscyplinie Historii Akademii Finansów i Biznesu VistulaTowarzystwo Przyjaciół...
05 lutego 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Antagonizmy"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
06 marca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Czas – kultura, dyskurs, doświadczenie"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
12 marca 2022 Online (Microsoft Teams)

Prawa człowieka na świecie. Aspekty społeczne, polityczne, historyczne i formalnoprawne

Organizator: Center For American Studies i Center For European Studies działające we współpracy z KN Prawa Amerykańskiego z WPiA UAM w Poznaniu
19 marca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Dyskursy władzy"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
31 marca 2022 Poznań

Historiografia doby rozbicia dzielnicowego

Organizator: Sekcja Historiografii Średniowiecznej Studenckiego Koła Naukowego Historyków UAM wraz z Kołem Naukowym Klasyków UAM
23 kwietnia 2022 Kraków

Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka: "Życie w XIX-wiecznym Krakowie"

Organizator: Sekcja Miłośników Miasta Krakowa Koła Naukowego Instytutu Historii UJ, Sekcja XIX Wieku Koła Naukowego Instytutu Historii UJ
10 sierpnia 2022 Gdańsk

Visible Evidence XXVIII

Organizator: Uniwersytet Gdański