KONFERENCJE ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE w 2022 r.

04 lutego 2022 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Małość, prymitywność, niepozorność"

Organizator: CUETIZ - Centrum Usług, Edukacji, Terapii i Zdrowia
25 lutego 2022 Warszawa

III studencko-doktorancka konferencja naukowa: archeologia i filologia klasyczna. Współpraca i wspólne wyzwania w XXI w.

Organizator: Koło Naukowe Młodych Klasyków UWMiędzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego Humanica...
07 marca 2022 Online

Inteligentne miasta

Organizator: • Międzyuniwersytecka Interdyscyplinarna Loża Naukowa • Instytut Naukowo-Badawczy i Leczniczo-Edukacyjny • Forum Młodych...
17 marca 2022 Online

Biosfera

Organizator: • Międzyuniwersytecka Interdyscyplinarna Loża Naukowa • Instytut Naukowo-Badawczy i Leczniczo-Edukacyjny • Forum Młodych...
25 marca 2022 Warszawa

KONTRAST I ANALOGIA W KULTURZE

Organizator: prof. ucz. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, dr Agnieszka Smaga, Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów...
07 kwietnia 2022 Poznań

Dni Planisty: Strategie - plany - analizy

Organizator: Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
09 kwietnia 2022 Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „e-Factory of Science” VII edycja

Organizator: Fundacja Promovendi
22 kwietnia 2022 Gliwice

DREAM Silesia 2022

Organizator: Wydział Architektury Politechniki Sląskiej
09 czerwca 2022 Kalisz

TRASOWANIE MIASTA. Samochodowe arterie komunikacyjne a urbanistyczne otoczenie zabytkowe dawniej, dziś i jutro

Organizator: Ośrodek Badań Regionalnych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Wojciechowskiegow KaliszuPracownia Historii Sztuki i Kultury...
26 czerwca 2022 Katowice

Światowe Forum Miejskie

Organizator: UN-HabitatMinisterstwo Funduszy i Rozwoju RegionalnegoKatowice
08 września 2022 Poznań

Ogólnopolska Konferencja "Ekosystemy"

Organizator: Grupa poszukujących wiedzy