KONFERENCJE NAUKOWE w KORZECKO, CHĘCINY w 2024 r.

11 czerwca 2024 Korzecko, Chęciny

Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki

Organizator: Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego,Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk
11 czerwca 2024 Korzecko, Chęciny

Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki

Organizator: Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego