KONFERENCJE NAUKOWE w BIAŁMYSTOKU w 2023 r.

25 maja 2023 Białystok

XI Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Historyków Nowożytników "Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy"

Organizator: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych UwBSzkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UwB
27 maja 2023 Białystok

XI Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Nauczycieli, Doktorantów I Studentów (ONLINE przez Platformę ZOOM) ROLA INSTYTUCJI W ROZWOJU TURYSTYKI ZDROWOTNEJ W MIEŚCIE, NA O

Organizator: Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku (Polska), Ośrodek Naukowo-Badawczy, Rozwojowy i Wdrożeniowy...