KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: BIOLOGIA

05 kwietnia 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Historia, teraźniejszość i przyszłość nauki”.

Organizator: Center for European Studies, Center for American Studies i Center for Science & Technology
17 maja 2024 Kraków

Międzynarodowa Konferencja dla studentów i doktorantów "Mózg - Człowiek - Rozwój" 2024

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Biosfera
05 lipca 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja "Kobiety w nauce, sztuce, biznesie i życiu publicznym"

Organizator: Center for American & European Studies i Center for Science & Technology
17 sierpnia 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Planeta Ziemia. Problemy – wyzwania – perspektywy”

Organizator: Center for Science & Technology wraz z Center for American & European Studies
26 września 2024 Sycowa Huta

XXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne

Organizator: Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii UMK w Toruniu, Katedra Ekologii i Biogeografii UMK w Toruniu oraz Zakład Oceanografii...
16 listopada 2024 Online

II Ogólnopolski Kongres Biologów, Geografów i Ekologów

Organizator: Center for Science & Technology wraz z Center for American & European Studies
20 grudnia 2024 Online

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Etyka i metody badań naukowych”

Organizator: Center for European Studies, Center for American Studies i Center for Science & Technology
30 grudnia 2024 Szczecin

Koło Oświatowe Anatomii Radiologicznej i Historii Nauk Morfologicznych

Organizator: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika