KONFERENCJE NAUKOWE w SZCZECINIE w 2024 r.

06 marca 2024 Szczecin

Sprawności moralne w wychowaniu a mistrzowie, autorytety i wzory

Organizator: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego
09 maja 2024 Szczecin

Zjednoczeni w różnorodności. Koncepcje zjednoczenia europejskiego na przestrzeni dziejów.

Organizator: Koło Naukowe Młodych Historyków, Koło Naukowe Mediów i Cywilizacji „Medium Kulturowe” oraz Studenckie Koło Archeologiczne...
14 czerwca 2024 Szczecin

I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Psy i Koty w Nauce i Praktyce pt. „Dobrostan psa i kota”

Organizator: Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie; Wydział Kształtowania...