KONFERENCJE NAUKOWE w GDYNI w 2024 r.

08 czerwca 2024 Gdynia

Economic and Commercial Law Conference: Crafting Legal Solutions for Modern Business Realities

Organizator: Scientific Circle of Economic and Commercial Law at WSAiB Gdynia
19 czerwca 2024 Gdynia

VII Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. Religie. Tradycja i nowoczesność

Organizator: Polskie Towarzystwo Religioznawcze / Polish Society for the Study of Religions     Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych...
19 września 2024 Gdynia

Wyzwania dla ochrony dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego - 70-lecie Konwencji Haskiej

Organizator: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdynipartnerzy strategiczni: Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa i PKN...