KONFERENCJE NAUKOWE w RZESZOWIE w 2021 r.

13 października 2021 Rzeszów

8th International Conference “Human – Nutrition – Environment”

Organizator: University of Rzeszow, College of Natural Sciences,Institute of Food Technology and Nutrition,Department of Bioenergetics, Food...
13 października 2021 Rzeszów

8th International Conference “Human – Nutrition – Environment”

Organizator: Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia, Katedra Bioenergetyki, Analizy...
15 października 2021 Rzeszów

Ogólnopolska konferencja Naukowa "Człowiek-Żywność-Środowisko"

Organizator: Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologi Żywności i Żywienia, Departament Bioenergetyki, Analizy...
19 października 2021 Rzeszów

III Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka III MIĘDZYNARODOWY KONGRES PRAW CZŁOWIEKA. PRAWA CZŁOWIEKA – BEZPIECZEŃSTWO – STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Organizator: Instytut Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
25 listopada 2021 Rzeszów

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-prawny.

Organizator: Fundację Prowadzenia Badań Naukowych w Rzeszowie, Katedrą Prawa i Administracji Wydziału Zarzadzania Politechniki Rzeszowskiej,...
09 grudnia 2021 Rzeszów

Darkness in Paradise: American Declarations, Disillusions, and Disasters

Organizator: Polish Association for American StudiesUniwersytet Rzeszowski