KONFERENCJE NAUKOWE w ZIELONEJ GÓRZE w 2023 r.

06 czerwca 2023 Zielona Góra

Strukturalizacja sektora finansów publicznych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Organizator: Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Instytutu Nauk Pranych Uniwersytetu Zielonogórskiego
06 czerwca 2023 Zielona Góra

Restrukturalizacja sektora finansów publicznych na przykładzie notariusza jako płatnika i instytucji obowiązanej

Organizator: Instytut Nauk Prawnych Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego