KONFERENCJE NAUKOWE w ONLINE w 2022 r.

29 maja 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online „Seriale” (edycja 3)

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
31 maja 2022 Online

Odkrywanie i wzmacnianie potencjału Rodziny

Organizator: Akademickie Koło Naukowe Familioligów Stowarzyszenie Mediacyjno-Edukacyjno-Familiologiczne PROSPECTUS 
02 czerwca 2022 Online

"Naprawdę jaka jesteś...", czyli porozmawiajmy o popkulturze

Organizator: Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki Uniwersytetu Wrocławskiego
02 czerwca 2022 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje w naukach społecznych i humanistycznych”,

Organizator: Stowarzyszenie Naukowe Doktorantów i Studentów wspólnie z Kongresem Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
04 czerwca 2022 Online

WIRTUALIUM - interdyscyplinarne perspektywy rzeczywistości wirtualnej

Organizator: Organizatorami konferencji jest Sekcja Filozofii Techniki Koła Naukowego Studentów Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz...
04 czerwca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Zbrodnie – historia, społeczeństwo, kultura i media" (edycja 4)

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
09 czerwca 2022 Online

II Dni Młodych Liderów Jakości

Organizator: Instytut Nauk o Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
14 czerwca 2022 Online

Virtual Medical Summit Kardiologia 2022

Organizator: Medical Tribune Polska
20 czerwca 2022 Online

EXPLORING THEATRE WITHIN LANDSCAPE - virtual working session

Organizator: Institute of Art, Polish Academy of Sciences
23 czerwca 2022 Online

Ethics By Design: Responsible Development Of Technology (online)

Organizator: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ; Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
24 czerwca 2022 Online

Konteksty kreatywności

Organizator: Koło Naukowe KreaTyVni, Koło Naukowe Holon, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie
25 czerwca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online „Miasto – kultura, historia, społeczeństwo”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
< Poprzednie 1 2 Następne >