KONFERENCJE NAUKOWE w SŁUPSKU w 2021 r.

23 listopada 2021 Słupsk

WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ W CYBERPRZESTRZENI Aspekty techniczne. Innowacyjne narzędzia IT kreacji rzeczywistości społecznej

Organizator: INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT RADA REGIONU...