KONFERENCJE NAUKOWE w LUBLINIE w 2024 r.

03 czerwca 2024 Lublin

Ogólnopolskie Studenckie Forum Interdyscyplinarne AKTYWNOŚĆ, AKTYWZIM, AKTYWIZACJA

Organizator: Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Pedagogów UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
05 czerwca 2024 Lublin

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Heraldyczne i kostiumologiczne oblicze cmentarzy

Organizator: Koło Nauk Pomocniczych Historii UMCS, Wydział Historii i Archeologii UMCS
06 czerwca 2024 Lublin

Międzynarodowa konferencja naukowa "Aparat represji – podmiot wykonawczy w systemie sowieckim – historia i perspektywy badawcze"

Organizator: Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie
21 czerwca 2024 Lublin

Konteksty kreatywności III

Organizator: dr Dorota Tymuradr Krzysztof Rojekkoło naukowe KreaTyVnikoło naukowe Holon
27 czerwca 2024 Lublin

"Praktyki lekturowe w dobie nowych mediów i technologii" 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu KSI@ŻKA W MEDIACH – MEDIA W KSI@ŻCE

Organizator: Katedra Informatologii Bibliologii i Edukacji Medialnej UMCS w LublinieDepartment of Social Communication and Information Activities...
17 października 2024 Lublin

Linguistics Beyond and Within 2024 – International Linguistics Conference in Lublin

Organizator: Katedra Językoznawstwa Stosowanego, Katedra Językoznawstwa Teoretycznego, Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego...