KONFERENCJE NAUKOWE w LUBLINIE w 2023 r.

29 lutego 2024 Lublin

Tradycja w filozofii. Filozofia w tradycji

Organizator: Dr hab. Tomasz Stefaniuk (e-mail: tomasz.stefaniuk@mail.umcs.pl)Dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS, Dziekan Wydz. Filozofii i...
29 lutego 2024 Lublin

Tradycja w filozofii. Filozofia w tradycji (konferencja online)

Organizator: Dr hab. Tomasz Stefaniuk (e-mail: tomasz.stefaniuk@mail.umcs.pl); Dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS, Dziekan Wydz. Filozofii i...
16 kwietnia 2024 Lublin

Obraz społeczności chłopskich w piśmiennictwie, kulturze i sztuce Europy od starożytności do XX w./The Image of Peasant Communities in European Written Sources, Culture, and Art from Antiquity to the

Organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy współudziale Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu...