KONFERENCJE NAUKOWE w LUBLINIE w 2023 r.

15 czerwca 2023 Lublin

III Studencka Konferencja Naukowa Architektury Informacji: Informacja bez barier

Organizator: Koło Naukowe Architektów Informacji UMCS
16 czerwca 2023 Lublin

Konteksty kreatywności

Organizator: Koło Naukowe KreaTyVni, Koło Naukowe Holon, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie
29 czerwca 2023 Lublin

Ksi@żka jest kobietą. Rynek książki (dla) kobiet. Przeszłość – stan obecny - perspektywy 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa KSI@ŻKA W MEDIACH – MEDIA W KSI@ŻCE

Organizator: Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej UMCS w Lublinie; Department of Social Communication and Information...
28 września 2023 Lublin

Rusycystyka po 2022 roku: kontynuacja badań i nowe wyzwania

Organizator: Katedra Jezykoznawstwa Słowiańskiego, Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego UMCS;Komitet Organizacyjny Konferencji:Prof. dr hab....
12 października 2023 Lublin

Linguistics Beyond and Within 2023 – International Linguistics Conference in Lublin

Organizator: Institute of Linguistics at the John Paul II Catholic University of Lublin (Department of Applied Linguistics, Department of...
16 kwietnia 2024 Lublin

Obraz społeczności chłopskich w piśmiennictwie, kulturze i sztuce Europy od starożytności do XX w./The Image of Peasant Communities in European Written Sources, Culture, and Art from Antiquity to the

Organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy współudziale Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu...