KONFERENCJE NAUKOWE w OPOLU w 2024 r.

10 czerwca 2024 Opole

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość życia w pracy i poza nią”

Organizator: Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski