KONFERENCJE NAUKOWE w BYDGOSZCZY w 2024 r.

05 marca 2024 Bydgoszcz

II Międzynarodowe Forum Cyfrowe 9.04.2024

Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki, Forum Rozwoju Regionalnego
09 kwietnia 2024 Bydgoszcz

II Międzynarodowe Forum Cyfrowe 9.04.2024

Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki, Forum Rozwoju Regionalnego
23 maja 2024 Bydgoszcz

IV Konferencja naukowa BYDGOSTIANA Tożsamość miasta

Organizator: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszcz; Dział Historii: Pracownia Historii Bydgoszczy i Regionu oraz Pracownia...
26 września 2024 Bydgoszcz

Międzynarodowa konferencja "Polska i Jugosławia w XX w."

Organizator: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr Paweł Wawryszuk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Organizator od strony...
22 października 2024 Bydgoszcz

Herbert odczytujący – Herbert odczytywany. Perspektywa antynomii. W 100-lecie urodzin Poety.

Organizator: Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej oraz Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki Wydziału Literaturoznawstwa Uniwersytetu...