KONFERENCJE NAUKOWE w BYDGOSZCZY w 2024 r.

26 września 2024 Bydgoszcz

Międzynarodowa konferencja "Polska i Jugosławia w XX w."

Organizator: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr Paweł Wawryszuk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Organizator od strony...
26 września 2024 Bydgoszcz

XII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU "ARCHITEKTURA MIAST". Od straganu do domu towarowego. Architektura handlowa XIX i pierwszej połowy XX wieku

Organizator: Organizator: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Komitet naukowy: prof. dr. hab. Remigiusz Grochal (Politechnika Bydgoska),...
22 października 2024 Bydgoszcz

Herbert odczytujący – Herbert odczytywany. Perspektywa antynomii. W 100-lecie urodzin Poety.

Organizator: Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej oraz Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki Wydziału Literaturoznawstwa Uniwersytetu...