KONFERENCJE PSYCHOLOGICZNE w 2022 r.

04 czerwca 2022 Online

WIRTUALIUM - interdyscyplinarne perspektywy rzeczywistości wirtualnej

Organizator: Organizatorami konferencji jest Sekcja Filozofii Techniki Koła Naukowego Studentów Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz...
04 czerwca 2022 Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka Okiem Młodego Naukowca"

Organizator: Fundacja Promovendi
07 czerwca 2022 Wrocław

Historia mówiona pogranicza (Oral History of the Borderlands)

Organizator: Organizator: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”Partner: Centrum Archiwistyki SpołecznejPatronat: „Wrocławski Rocznik Historii...
09 czerwca 2022 Toruń

XV Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. „Młodzi o wyzwaniach współczesnego świata”

Organizator: Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów, Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych,...
10 czerwca 2022 Kielce (Hybrydowa Lub Online)

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa SUKCES ŻYCIOWY W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ

Organizator: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
24 czerwca 2022 Online

Konteksty kreatywności

Organizator: Koło Naukowe KreaTyVni, Koło Naukowe Holon, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie
25 czerwca 2022 Lublin

"Człowiek - pytanie otwarte". II Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

Organizator: Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki, Institute of Biofeedback and Noo-Psychosomatic
25 czerwca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online „Miasto – kultura, historia, społeczeństwo”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
26 czerwca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online „Pop/kultura”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
30 czerwca 2022 Warszawa

Wokół faktu i fikcji w dydaktyce (nie tylko) polonistycznej

Organizator: Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
02 lipca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Początki i końce"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...