KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: NAUKI_O_ZDROWIU

13 czerwca 2023 Kielce

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce"

Organizator: Studenckie Koło Naukowen MEDYK
14 września 2023 Wrocław

„Wkraczając w świat nauki 2023” VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców

Organizator: Katedra Inżynierii Bioprocesowej przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu