KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: RODZINA

19 lutego 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Miłość. Interpretacje, paradygmaty, konteksty"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
21 lutego 2022 Warszawa

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin"

Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieZakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej...
24 maja 2022 Stalowa Wola

Rodzina – drugi cud świata

Organizator: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Fundacja Campus w Stalowej Woli