KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: LITERATUROZNAWSTWO

24 marca 2022 Kraków

Ogólnopolska konferencja naukowa "Języki antropocenu"

Organizator: Katedra Teorii i Antropologii Literatury (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)"Annales...