KONFERENCJE MEDYCYNY KLINICZNEJ ZABIEGOWEJ w 2022 r.

24 lutego 2023 Katowice

Immunoterapia Alergenowa 2023

Organizator: Organizator Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu MedycznegoNadzór...
02 marca 2023 Katowice

XV Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”

Organizator: dr hab. n. med. Dariusz DobrowolskiPrzewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnegodr hab. n. med. Anna...
23 marca 2023 Lublin/online

XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2023 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
24 marca 2023 Wrocław

IV Konferecja Limfologiczna: Limfologia i Obrzęki Limfatyczne 2023

Organizator: ORGANIZATOR:Sekcja Limfologi POlskiego Towarzytswa FlebologicznegoWSPÓŁORGANIZATOR MERYTORYCZNY:Uniwersytet Medyczny im. Piastów...
31 marca 2023 Bydgoszcz

I Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa - Forum Młodych Naukowców

Organizator: Instytut Zarządzania i Gospodarki Usług Turystycznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
15 kwietnia 2023 Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „e-Factory of Science” IX edycja

Organizator: Fundacja Promovendi
25 maja 2023 Warszawa

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju nowoczesnego pielęgniarstwa"

Organizator: Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w WarszawieGrupa LUX MED
22 września 2023 Wrocław

Socjologia zdrowia. Promocja zdrowia. Wellbeing

Organizator: Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, WrocławSekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
29 grudnia 2023 Szczecin

Koło Oświatowe Anatomii Radiologicznej i Historii Nauk Morfologicznych

Organizator: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika