KONFERENCJE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE w 2022 r.

29 czerwca 2022 Wrocław

XXII Conference of PhD Students and Young Scientists

Organizator: Doktoranci oraz pracowników Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.
06 sierpnia 2022 Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Trzecia, letnia szkoła naukowa on-line”

Organizator: Fundacja Promovendi