KONFERENCJE POŚWIĘCONE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU w 2023 r.

10 czerwca 2023 Warszawa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Z marginesu do centrum - narracje mniejszościowe w naukach humanistycznych i społecznych

Organizator: Rada Samorządu Studentów Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie...
15 czerwca 2023 42-200 Częstochowa

12th International Conference on Management 2023

Organizator: 1) Częstochowa University of Technology, Faculty of Management,  Poland; 2) John von Neumann University, Hungary; 3) Slovak...
17 czerwca 2023 Online (Microsoft Teams)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zarządzanie i logistyka w teorii i praktyce"

Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies
18 czerwca 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa "Gniew, agresja i formy przemocy. Perspektywy wielorakie"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
21 czerwca 2023 Szczecin (Konferencja On-Line)

III Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów US 2.0 "MKDUS 2.0" 21-23.06.2022

Organizator: Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu SzczecińskiegoRada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu...
22 czerwca 2023 Szczyrk, Ul. Wrzosowa 21.

XII Międzynarodowa konferencja naukowa – Przemysł 4.0 Wyzwania i rozwiązania dla marketingu i zarządzania

Organizator: Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania i Transportu, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej...
22 czerwca 2023 Kraków

X Seminarium praktyczno-naukowe LeanHE Poland Lean leadership – Jak skuteczne przewodzić w procesie zmiany w uczelni?

Organizator: Instytut Spraw Publicznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, LeanHE Poland
23 czerwca 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Dyskursy popkultury”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w...
01 lipca 2023 Online (Microsoft Teams)

3rd International Conference "Contemporary Problems of Law & Economics"

Organizator: The Center For European Studies along with the Center For American Studies
02 lipca 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa "Rozum, intelekt, wiedza"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
06 lipca 2023 Gdańsk

III Kongres Młodej Nauki

Organizator: Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG
15 lipca 2023 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obce, inne i/a swoje. Interpretacje, dyskursy, rozważania”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
< Poprzednie 1 2 3 Następne >