KONFERENCJE HISTORYCZNE w 2024 r.

25 kwietnia 2024 Lincoln, Uk

Alone Together. Mapping the Field: Challenges and Futures

Organizator:  This is organized by the International Society for Research on Solitude (ISRS) with support from Bishop Grosseteste University (UK)...
25 kwietnia 2024 Kraków

Kolonializm i dekolonizacja od XV do XX wieku | Colonialism and Decolonisation from the 15th to the 20th Century

Organizator: Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu JagiellońskiegoWydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego...
26 kwietnia 2024 Zoom

Academic Writing Made Easy - kurs z naukowego pisania w języku angielskim

Organizator: Center for American Studies
26 kwietnia 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Język i kultura w mediach. Tradycja – teraźniejszość – perspektywy” (II edycja)

Organizator: Wydział Filologiczny UMCS, Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego UMCS
26 kwietnia 2024 Online

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Dialog a polityka

Organizator: Dialogiczne Towarzystwo Naukowe - Społeczeństwo i Polityka
27 kwietnia 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Ciało”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
28 kwietnia 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Paradygmaty samotności”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
30 kwietnia 2024 Koszalin

Nabór artykułów - „Symbolae Europaeae"

Organizator: Redakcja Czasopisma  „Symbolae Europaeae. Studia humanistyczne Politechniki Koszalińskiej”
07 maja 2024 Stalowa Wola

Utopie, zagrożenia, lęki i nadzieje

Organizator: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli
09 maja 2024 Szczecin

Zjednoczeni w różnorodności. Koncepcje zjednoczenia europejskiego na przestrzeni dziejów.

Organizator: Koło Naukowe Młodych Historyków, Koło Naukowe Mediów i Cywilizacji „Medium Kulturowe” oraz Studenckie Koło Archeologiczne...
09 maja 2024 Poznań

I Studencko-Doktorancki Kongres Dydaktyki Historii: Współczesne wyzwania edukacji historycznej

Organizator: Komisja Dydaktyki Historii przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii NaukZakład Dydaktyki Historii Wydziału Historii...
10 maja 2024 Rzeszów

Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym

Organizator: Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następne >