KONFERENCJE PEDAGOGICZNE w 2021 r.

27 września 2021 Internet

Socjologia prawa

Organizator: Młodzi dla Prawa - Uniwersytet Warszawski
28 września 2021 Online

Interdyscyplinarna konferencja naukowa COGITO II

Organizator: Centrum Konferencji Naukowych - portal www.cekona.pl biuro@cekona.pl
30 września 2021 Online

"Przemiany w przyszłości"

Organizator: ZAPRASZAMY w imieniu:• Międzyuniwersyteckiej Interdyscyplinarnej Loży Naukowej • COGNITIONIS • Koła Naukowego "Eurazja"•...
02 października 2021 Internet

Prawo gospodarcze publiczne

Organizator: Młodzi dla Prawa - Uniwersytet Warszawskii
05 października 2021 Online

"Rola młodych we współczesnym świecie"

Organizator: ZAPRASZAMY w imieniu:• Międzyuniwersyteckiej Interdyscyplinarnej Loży Naukowej • COGNITIONIS • Koła Naukowego "Eurazja"•...
08 października 2021 Warszawa

Konferencja z cyklu „Człowiek i świat - wymiary odpowiedzialności” p.t. „Nauka i odpowiedzialność. O roli wartości w nauce”

Organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika
08 października 2021 Łódź

Ogólnopolska konferencja naukowa "Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce"

Organizator: Koło Naukowe Glottodydaktyków działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
08 października 2021 Internet

Kondycja fizyczna a zdrowie

Organizator: Klub ludzi przewlekle zdrowych
08 października 2021 Internet

Prawo międzynarodowe

Organizator: Młodzi dla Prawa - Uniwersytet Warszawski
12 października 2021 Online

"Współczesny rynek pracy"

Organizator: ZAPRASZAMY w imieniu:• Międzyuniwersyteckiej Interdyscyplinarnej Loży Naukowej • COGNITIONIS • Koła Naukowego "Eurazja"•...
16 października 2021 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Grzech, występek, zło"

Organizator: Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;Ośrodek Badawczy Facta...
17 października 2021 Internet

System planowania zarządzania przestrzenią w prawie polskim i krajach unijnych

Organizator: Młodzi dla Prawa - Uniwersytet Warszawski
< Poprzednie 1 2 3 4 Następne >