KONFERENCJE Z MEDIOZNAWSTWA I KOMUNIKOWANIA w 2021 r.

27 września 2021 Internet

Negocjacje w biznesie

Organizator: Centrum nowoczesnej ekonomii i biznesu
28 września 2021 Online

28 WTOREK, 28 WRZEŚNIA 2021 O 09:15 UTC+02 Badania młodych naukowców inspirowanych chrześcijaństwem 2021

Organizator: Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
28 września 2021 Online

Interdyscyplinarna konferencja naukowa COGITO II

Organizator: Centrum Konferencji Naukowych - portal www.cekona.pl biuro@cekona.pl
05 października 2021 Internet

Etat czy własny biznes

Organizator: Centrum nowoczesnej ekonomii i biznesu
08 października 2021 Internet

Kondycja fizyczna a zdrowie

Organizator: Klub ludzi przewlekle zdrowych
11 października 2021 Internet

Mistrz sprzedaży

Organizator:  Centrum nowoczesnej ekonomii i biznesu
14 października 2021 Częstochowa

Ludzie – Przedsiębiorstwa – Instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych

Organizator: Katedra Socjologii, Psychologii i Komunikacji w Zarządzaniu Politechniki Częstochowskiej we Współpracy ze Stowarzyszeniem...
16 października 2021 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Grzech, występek, zło"

Organizator: Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;Ośrodek Badawczy Facta...
21 października 2021 Katowice

Etnologia w sieci

Organizator: Muzeum Śląskie w Katowicach 
21 października 2021 Częstochowa

X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej - firmy rodzinne vs firmy nierodzinne"

Organizator: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydział Zarządzania Politechnika Czestochowska
24 października 2021 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Dzieciństwo"

Organizator: Wydział Filozoficzny UJ;Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu...
< Poprzednie 1 2 3 4 Następne >