KONFERENCJE PRAWNICZE I ADMINISTRACYJNE w 2022 r.

25 września 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online „Rzeczywistość nieobecności – wokół znikania, zaginięć, zanikania”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ;Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu...
26 września 2022 Bielsko-Biała

Quo vadis, democratia? Aktualne wyzwania dla państwa prawa.

Organizator: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; Okręgowa Rada Adowkacja w Bielksu-Białej
27 września 2022 Online

7. Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Organizator: 1. Uniwersytet Śląski w Katowicach.2. Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE.
28 września 2022 Poznań

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne przemiany społeczne i polityczne"

Organizator:  Stowarzyszenie Naukowe Doktorantów i Studentów,
01 października 2022 Online (Microsoft Teams)

II Ogólnopolski Kongres Cywilistyczny pt. "Prawo cywilne i postępowanie cywilne w Polsce i Europie

Organizator: Center For European Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
14 października 2022 Toruń

Ubóstwo i Wykluczenie Menstraucyjne

Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuUniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju OsobistegoInstytut Przeciwdziałania...
15 października 2022 Ms Teams

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dobra osobiste w Polsce, Europie i na świecie".”

Organizator: Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Center For American Studies
20 października 2022 Warszawa

I Interdyscyplinarny Kongres Badań nad Cmentarzami

Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Historii Sztuki
21 października 2022 Poznań

Akademia Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej

Organizator: Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego oraz Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Center For American Studies
21 października 2022 Bydgoszcz

Kongres "Jeden świat - wiele kultur", XIII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Europa Ojczyzn - Europa wartości"

Organizator: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Fundacja Watykańska Josepf Ratzinger - Benedykt XVI, Urząd Marszalkowski Województwa...
21 października 2022 Poznań

Quo vadis iustitia? Perspektywy współczesnego sądownictwa | Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Organizator: Stowarzyszenie Naukowe Doktorantów i StudentówUprzejmie informujemy, że zgłoszenia na Konferencję przyjmujemy do 9 października...
22 października 2022 Poznan

1st International Conference "People During War Conflicts – Then and Now: Legal, Political, Humanitarian & Economic Dimensions"

Organizator: The Center For American Studies and the Center For European Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam...
< Poprzednie 1 2 3 4 Następne >