KONFERENCJE BIOLOGICZNE w 2023 r.

04 czerwca 2023 Trzebieszowice

XIX Ogólnopolskiego Seminarium Doktorantów i Studentów „Na pograniczu chemii i biologii”

Organizator: Politechnika WrocławskaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
21 czerwca 2023 Szczecin (Konferencja On-Line)

III Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów US 2.0 "MKDUS 2.0" 21-23.06.2022

Organizator: Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu SzczecińskiegoRada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu...
22 czerwca 2023 Wrocław

ChemBiotIC, Chemistry & Biotechnology International Conference

Organizator: Konferencja organizowana jest przez doktorantów Szkoły Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej. 
06 lipca 2023 Rutka

XIX Ogólnopolskie Sympozjum Odonatologiczne Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Organizator: Sekcja Odonatologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS w Lublinie 
22 lipca 2023 Online

Ogólnopolski Kongres Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Organizator: Center for the Study of Science & Technology
05 sierpnia 2023 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Świat pod mikroskopem. Mikrobiologia, biologia molekularna i nanotechnologia"

Organizator: Center for the Study of Science & Technology
05 sierpnia 2023 Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czwarta letnia szkoła naukowa on-line”

Organizator: Fundacja Promovendi
14 września 2023 Wrocław

„Wkraczając w świat nauki 2023” VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców

Organizator: Katedra Inżynierii Bioprocesowej przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
20 września 2023 Padwa

Humans in Evolutionary Perspective

Organizator: Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE) i Uniwersytet w Padwie
20 września 2023 Padwa (Włochy)

Humans in Evolutionary Perspective

Organizator: Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE) i Uniwersytet w Padwie
25 września 2023 On-Line - Łódź

Konferencja CKs-DNA-RNA 2023

Organizator: https://www.uni.lodz.pl/cks-dna-rna-2023/organizatorzy
< Poprzednie 1 2 Następne >