KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: PEDAGOGIKA

18 grudnia 2021 Lublin

Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym

Organizator: Stowarzyszenie Młodych Naukowców - organizacja pozarządowawww.naukowcy.org.pl