KONFERENCJE FILOZOFICZNE w 2022 r.

17 czerwca 2022 Chęciny

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Podmioty Bezczynności

Organizator: Komitet Organizacyjny: prof. Danuta Ulicka, dr hab. Przemysław Pietrzak, dr Magda Nabiałek, dr Łukasz Wróbel, dr Artur Hellich, dr...
17 czerwca 2022 Lublin

Język i kultura w mediach. Tradycja – Teraźniejszość – Perspektywy [ONLINE] [+PUBLIKACJA]

Organizator: Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Marii Curie-Słodowskiej w Lublinie
20 czerwca 2022 Online

EXPLORING THEATRE WITHIN LANDSCAPE - virtual working session

Organizator: Institute of Art, Polish Academy of Sciences
22 czerwca 2022 Szczecin (Konferencja On-Line)

II Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów US 2.0 "MKDUS 2.0" 22-24.06.2021

Organizator: Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego IKSDUS
23 czerwca 2022 Online

Ethics By Design: Responsible Development Of Technology (online)

Organizator: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ; Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
24 czerwca 2022 Online

Konteksty kreatywności

Organizator: Koło Naukowe KreaTyVni, Koło Naukowe Holon, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie
25 czerwca 2022 Białystok

X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW INSTYTUCJONALNE I PRZDSIĘBIORCZE FORMY WYPOCZYNKU W CZASIE WOLNYM OD PRACY W RAMACH TURYSTYKI NA WSI W OKRESIE PANDEMII K

Organizator: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe „Hossa” (Polska) Uniwersytet w Białymstoku,...
25 czerwca 2022 Lublin

"Człowiek - pytanie otwarte". II Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

Organizator: Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki, Institute of Biofeedback and Noo-Psychosomatic
25 czerwca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online „Miasto – kultura, historia, społeczeństwo”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
26 czerwca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online „Pop/kultura”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
02 lipca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Początki i końce"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
03 lipca 2022 Poznań

Summer School in the Foundations of Democracy: American Law, Politics & Economy 2022

Organizator: Center For American Studies, Center For European Studies, Koło Naukowe "The American Law Society" afiliowane przy Wydziale Prawa i...