KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: TECHNOLOGIA

21 października 2021 Warszawa

Many Regimes of Capital in the Postdigital Age

Organizator: Laboratorium Techno-Humanistyki (Wydział "Artes Liberales" UW"The Center for Philosophical Technologies (Arizona State University) 
22 października 2021 Online

III Konferencja "Nowe technologie i sztuczna inteligencja" - Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania.

Organizator: Zespół Badawczy „Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w Nowych Technologiach” Uniwersytetu Pedagogicznego...
02 listopada 2021 Internet

Polska w XXI wieku autorytarna czy demokratyczna?

Organizator: KOnferencje online 
08 listopada 2021 Internet

Prawo Unii Europejskiej

Organizator: Młodzi dla Prawa - Uniwersytet Warszawski
11 listopada 2021 Internet

Prawa pacjenta

Organizator: Młodzi dla Prawa - Uniwersytet Warszawski
20 listopada 2021 Internet

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Organizator: Konferencje online
23 listopada 2021 Internet

Prawo rzymskie

Organizator: Konferencje online
30 listopada 2021 Internet

Prawo podatkowe

Organizator: Konferencje online
15 grudnia 2021 Internet

Cyberbezpieczeństwo

Organizator: Konferencje online
24 grudnia 2021 Internet

Polityka prorodzinna

Organizator: KOnferencje online