KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: EKOLOGIA

31 marca 2023 Bydgoszcz

I Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa - Forum Młodych Naukowców

Organizator: Instytut Zarządzania i Gospodarki Usług Turystycznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
20 kwietnia 2023 Lublin

IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
21 kwietnia 2023 Lublin/online

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku"

Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
17 maja 2023 Lublin

Międzynarodowy Kongres „Szanse nauk o zwierzętach – 70 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki”.

Organizator: Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
25 maja 2023 Lublin

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy"

Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
01 czerwca 2023 Online

2nd International Scientific Conference "Civilization Diseases – Causes, Treatment and Prevention"

Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
04 czerwca 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa "Góry"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...