KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: NAUKA

22 czerwca 2021 Kielce

Wieczory Medioznawcze (vol. 2)

Organizator: Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji SpołecznejUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
04 lipca 2021 Warszawa

KN: Literatura i kultura polska i rosyjska

Organizator: Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju, Gildia Młodych, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Vendetta, Koło Polityki...
26 września 2021 Warszawa

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Ekologiczna uprawa roślin

Organizator: Ziemia Cedrowa
08 października 2021 Warszawa

Konferencja z cyklu „Człowiek i świat - wymiary odpowiedzialności” p.t. „Nauka i odpowiedzialność. O roli wartości w nauce”

Organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika
18 października 2021 Kraków

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tradycje i obyczaje w kulturach i religiach. Umysł i Wiara".

Organizator: Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie