KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: NAUKA

28 września 2023 Warszawa

III OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW "ŻYWNOŚĆ. ŻYWIENIE. RYNEK. INNOWACJE W NAUCE I PRAKTYCE."

Organizator: Koło Naukowe Żywieniowców Wydziałem Żywienia Człowieka SGGW
01 października 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Akademia – edukacja, kultura, obyczaje, problemy”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; fundacja Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
21 października 2023 Białystok

KO-respondencja. Na styku sztuk - VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna

Organizator: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku,Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji muzycznej i...
24 października 2023 Lublin

The International Conference: Faith, Reason, and Truth. On the 25th Anniversary of John Paul II’s “Fides et ratio”

Organizator: Ośrodek Badań nad myślą Jana Pawła II - "Instytut Jana Pawła II KUL"Wydział Filozofii KUL
10 listopada 2023 Online (Microsoft Teams)

Ogólnopolskie Sympozjum Historyczne

Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies