KONFERENCJE KULTUROZNAWCZE w 2024 r.

08 września 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Wobec przemijania”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach;Katedra Porównawczych Studiów...
12 września 2024 Warszawa

Emocje ogrodów Łazienek Królewskich – wielość perspektyw

Organizator: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
12 września 2024 Sanok

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Na pograniczach kultur i narodów". Historia, kultura, dialog

Organizator: Organizator:Uczelnia Państwowa w Sanoku im. Jana GrodkaPartnerzy:- Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka...
14 września 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Milczenie i mowa”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
15 września 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Umysł i ciało”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
18 września 2024 Katowice

Międzynarodowa konferencja „Między wschodem a zachodem” 18 – 20 września 2024 r.

Organizator: Instytut im. Wojciecha Korfantego
18 września 2024 On-Line

INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA "To nie jest świat dla starych ludzi? Starość jako wartość" CZĘŚĆ 2

Organizator: REDAKCJA CZASOPISMA NAUKOWEGO „ZAŁĄCZNIK KULTUROZNAWCZY”, KATEDRA POETYKI INTERSEMIOTYCZNEJ I KOMPARATYSTYKI MEDIÓW (INoKiR,...
19 września 2024 Gdynia

Wyzwania dla ochrony dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego - 70-lecie Konwencji Haskiej

Organizator: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdynipartnerzy strategiczni: Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa i PKN...
19 września 2024 Kraków

Movement(s) and identity

Organizator: The Institutie of Modern Languages, Ignatianum University in Cracow, Poland The Institute of Philosophy, Ignatianum University in...
19 września 2024 Kraków

IV International City and Philosophy Congress. Movement(s) and Identity

Organizator: The Institute of Modern Languages, Ignatianum University in Cracow The Institute of Philosophy, Ignatianum University in CracowPoland...
20 września 2024 Kraków

„Człowiek – Sztuka – Kultura”

Organizator: Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa UIK