KONFERENCJE KULTUROZNAWCZE w 2023 r.

10 listopada 2023 Online (Microsoft Teams)

Ogólnopolskie Sympozjum Historyczne

Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies
16 listopada 2023 Słubice (Polska) I Frankfurt Nad Odrą (Niemcy)

"Niektórzy lubią poezję...", czyli o recepcji dzieła Wisławy Szymborskiej na arenie międzynarodowej

Organizator: Fundacja im. Karla Dedeciusa i Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie...
18 listopada 2023 Poznań

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uchodźcy oraz mniejszości etniczne i narodowe

Organizator: Center For American Studies oraz Center For European Studies
22 listopada 2023 Poznań

KAFKA PO CULTURAL TURN

Organizator: prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, prof. UAM dr hab. Łukasz Musiał, prof. UAM dr hab. Beate Sommerfeld (Uniwersytet im. A....
23 listopada 2023 Poznań

Słowiańska entomologia - IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu Humanistyka w Przyrodzie. Przyroda w Humanistyce

Organizator: Uniwersytet im. Adama MIckiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Słowiańskiej, Zakład...
24 listopada 2023 Warszawa

Iwaszkiewicz – recepcja, interpretacje, adaptacje. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Organizator: REDAKCJA CZASOPISMA NAUKOWEGO „ZAŁĄCZNIK KULTUROZNAWCZY” WNH UKSW (Instytut Nauk o Kulturze i Religii)
30 listopada 2023 Krakow (Online)

AI Texts: a Semiotic Perspective. International Online Conference

Organizator: Institute of Eastern Slavonic Studies,Jagiellonian University, Krakow, Poland
16 kwietnia 2024 Lublin

Obraz społeczności chłopskich w piśmiennictwie, kulturze i sztuce Europy od starożytności do XX w./The Image of Peasant Communities in European Written Sources, Culture, and Art from Antiquity to the

Organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy współudziale Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu...
< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 Następne >