KONFERENCJE KULTUROZNAWCZE w 2024 r.

19 września 2024 Kraków

Movement(s) and identity

Organizator: The Institutie of Modern Languages, Ignatianum University in Cracow, Poland The Institute of Philosophy, Ignatianum University in...
19 września 2024 Kraków

IV International City and Philosophy Congress. Movement(s) and Identity

Organizator: The Institute of Modern Languages, Ignatianum University in Cracow The Institute of Philosophy, Ignatianum University in CracowPoland...
20 września 2024 Kraków

„Człowiek – Sztuka – Kultura”

Organizator: Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa UIK
21 września 2024 Poznań

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Władza publiczna, administracja, samorząd"

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
26 września 2024 Bydgoszcz

Międzynarodowa konferencja "Polska i Jugosławia w XX w."

Organizator: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr Paweł Wawryszuk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Organizator od strony...
26 września 2024 Kraków

Ogólnopolska konferencja naukowa "Kultury muzyki popularnej II: Ciała"

Organizator: Katedra Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
26 września 2024 Kraków

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Teoria krytyczna: cięcia i ciągłości”

Organizator: Koło Naukowe Tekstów Kultury UJ, Koło Naukowe Współczesnej Myśli Teoretycznoliterackiej UJ
26 września 2024 Słupsk

Witkacy - nowe wyzwania

Organizator: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku we współpracy z Instytutem Witkacego i redakcją pisma „Witkacy!”
27 września 2024 Katowice

Śladami translatoryki. Warsztat polskiego tłumacza na przykładzie wybranych dzieł autorów antycznych.

Organizator: dr hab. prof. UŚ Anna Kucz, dr Edyta Gryksa-PająkInstytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
27 września 2024 Online

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dialog a literatura

Organizator: Dialogiczne Towarzystwo Naukowe- Społeczeństwo i Polityka
27 września 2024 Olsztyn

Egodokumenty w badaniach filologów i historyków (znaczenie, metodologia, teoria gatunków)

Organizator: dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM (przewodnicząca) dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM dr Sabina Kowalczyk-Wesołowska...
03 października 2024 Kraków

Manggha and Manga: The Many Faces of Japan

Organizator: Manggha Museum of Japanese Art and TechnologyDepartment of Japanology and Sinology, Jagiellonian University