KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: STUDENCI

02 czerwca 2022 Katowice

Media społecznościowe w życiu studenta

Organizator: Grupa Projektowa Koła Naukowego Infologów pod opieką dr hab. Agnieszki Gołdy, prof. UŚ
04 czerwca 2022 Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka Okiem Młodego Naukowca"

Organizator: Fundacja Promovendi
06 sierpnia 2022 Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Trzecia, letnia szkoła naukowa on-line”

Organizator: Fundacja Promovendi
29 grudnia 2022 Szczecin

Koło Oświatowe Anatomii Radiologicznej i Historii Nauk Morfologicznych

Organizator: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika