KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: FILOZOFIA

13 stycznia 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online „Nieznane, niezbadane, niepojęte”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
14 stycznia 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Przemiany, zmiany, przeobrażenia”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
21 stycznia 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa "Praca"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
28 stycznia 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „O kobietach. Dyskursy, konteksty kulturowo-historyczne, obyczajowość”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
04 lutego 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Odcienie szarości. Pogranicza, peryferie, marginesy”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
23 lutego 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Sprawiedliwość, solidarność, tolerancja. Polska – Europa – świat”

Organizator: Center for American Studies i Center for European Studies
29 lutego 2024 Lublin

Tradycja w filozofii. Filozofia w tradycji

Organizator: Dr hab. Tomasz Stefaniuk (e-mail: tomasz.stefaniuk@mail.umcs.pl)Dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS, Dziekan Wydz. Filozofii i...
29 lutego 2024 Lublin

Tradycja w filozofii. Filozofia w tradycji (konferencja online)

Organizator: Dr hab. Tomasz Stefaniuk (e-mail: tomasz.stefaniuk@mail.umcs.pl); Dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS, Dziekan Wydz. Filozofii i...
14 marca 2024 Wrocław

XXI Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa "Od badań do rozwiązań. Nauki społeczne wobec kryzysów i nierówności w XXI wieku".

Organizator: Naukowe Koło Ekonomistów Uniwersytetu Wrocławskiego Klub Debat Uniwersytetu Wrocławskiego Koło Naukowe Interdyscyplinarnych...
19 kwietnia 2024 Online

II Ogólnopolski Kongres Teorii, Filozofii i Historii Prawa

Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies
02 sierpnia 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja "Filozofów, Historyków i Politologów"

Organizator: Center for American Studies i Center for European Studies