KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: LITERATURA

19 lutego 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Miłość. Interpretacje, paradygmaty, konteksty"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
06 marca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Czas – kultura, dyskurs, doświadczenie"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
19 marca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Dyskursy władzy"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
24 marca 2022 Kraków

Ogólnopolska konferencja naukowa "Języki antropocenu"

Organizator: Katedra Teorii i Antropologii Literatury (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)"Annales...
01 kwietnia 2022 Łódź

Szkoła jutra. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację

Organizator: Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego
23 kwietnia 2022 Warszawa

Dialogi i monologi 2: Język w literaturze – literatura w języku

Organizator: Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego UW, Fundacja Języka Polskiego, Instytut Języka Polskiego UW, Instytut...
29 grudnia 2022 Szczecin

Koło Oświatowe Anatomii Radiologicznej i Historii Nauk Morfologicznych

Organizator: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika