KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: KULTURA

27 stycznia 2022 Wydarzenie Online - Zoom

Deifikacja nauki a sekularyzacja transcendencji

Organizator: Katedra Nowej Ewangelizacji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki...
05 lutego 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Antagonizmy"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
19 lutego 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Miłość. Interpretacje, paradygmaty, konteksty"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
06 marca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Czas – kultura, dyskurs, doświadczenie"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
19 marca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Dyskursy władzy"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
25 marca 2022 Warszawa

KONTRAST I ANALOGIA W KULTURZE

Organizator: prof. ucz. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, dr Agnieszka Smaga, Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów...
29 marca 2022 Stalowa Wola

Kultura – nowe oblicza świata

Organizator: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Fundacja Campus w Stalowej Woli
31 marca 2022 Poznań

Historiografia doby rozbicia dzielnicowego

Organizator: Sekcja Historiografii Średniowiecznej Studenckiego Koła Naukowego Historyków UAM wraz z Kołem Naukowym Klasyków UAM
23 kwietnia 2022 Warszawa

Dialogi i monologi 2: Język w literaturze – literatura w języku

Organizator: Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego UW, Fundacja Języka Polskiego, Instytut Języka Polskiego UW, Instytut...