KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: GOSPODARKA

01 czerwca 2022 Wrocław

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Ekonomia i finanse XXI wieku"

Organizator: Katedra Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
26 czerwca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online „Pop/kultura”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
02 lipca 2022 Ms Teams

2nd International Conference titled "Contemporary Problems of Law & Economics"

Organizator: The Center For American Studies along with the Center For European Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the...
02 lipca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Początki i końce"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
08 listopada 2022 Warszawa

„WYZWANIA WZROSTU POLSKIEJ GOSPODARKI”

Organizator: Akademia Finansów i Biznesu Vistula