KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: LITERATUROZNAWSTWO

06 marca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Czas – kultura, dyskurs, doświadczenie"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
19 marca 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Dyskursy władzy"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,  Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
24 marca 2022 Kraków

Ogólnopolska konferencja naukowa "Języki antropocenu"

Organizator: Katedra Teorii i Antropologii Literatury (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)"Annales...
06 maja 2022 Olsztyn

Między przeszłością a teraźniejszością. Doświadczenie biograficzne z perspektywy badań nad II wojną światową — międzynarodowa konferencja naukowa

Organizator: Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...