KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: ZDROWIE_PSYCHICZNE

15 września 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Umysł i ciało”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
19 września 2024 Warszawa

VIII Narodowy Kongres Żywieniowy - Partnerstwo instytucjonalne w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży.

Organizator: Narodowy Instytuy Zdrowia Publicznego PZH -PIB, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
18 października 2024 Kraków

Konferencji naukowa "Healthy Minds. Zdrowie Psychiczne w XXI Wieku: Teoria, Praktyka,"

Organizator: Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytet Jagielloński
13 grudnia 2024 Poznań

II Ogólnopolska Konferencja Psychologii i Psychoterapii

Organizator: Center for American Studies & Center for European Studies
28 lutego 2025 Microsoft Teams

II Ogólnopolski Kongres Psychologii i Pedagogiki pt. “Osobowość, rozwój i zdrowie psychiczne”

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
12 grudnia 2025 Online

III Ogólnopolska Konferencja Psychologii i Psychoterapii

Organizator: Center for American Studies, Center for European Studies